Istota prawna wyroku sądu polubownego - OpenLEX

Zielony Andrzej, Istota prawna wyroku sądu polubownego

Artykuły
Opublikowano: PPC 2011/1/46-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Istota prawna wyroku sądu polubownego

1.

Ustalenie istoty (natury) prawnej wyroku sądu polubownego (fr. la nature juridique de la sentence arbitrale, ang. the legal nature of arbitral award, niem. die Rechtsnatur des Schiedsspruchs) wywoływało w przeszłości jeszcze więcej gorących sporów, niż ustalenie istoty prawnej układu o sąd polubowny . Pojawiały się nawet głosy, że dokładne ustalenie charakteru prawnego orzeczenia arbitrażowego nie jest w ogóle możliwe , a zdaniem T. Chiwitt-Oberhammer, pytanie o istotę wyroku sądu polubownego stanowi jedno z tzw. Glaubensfragen w procesie cywilnym, dyskutowane przez dziesięciolecia . Z drugiej strony współcześnie zagadnienie to nie wywołuje już dawnych kontrowersji , a najnowsza literatura arbitrażowa (także doktryna procesu cywilnego) praktycznie wcale się nim nie zajmuje. O ile w pracach obcojęzycznych (zwłaszcza starszych) istota prawna wyroku sądu polubownego została wnikliwie omówiona , o tyle w Polsce ani doktryna, ani judykatura do niedawna nie wykazywały większego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX