Istota domniemania faktycznego w postępowaniu podatkowym - OpenLEX

Hanusz Antoni, Istota domniemania faktycznego w postępowaniu podatkowym

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/3/20-31
Autor:
Rodzaj: artykuł

Istota domniemania faktycznego w postępowaniu podatkowym

1.

Problematyka dowodowa w postępowaniu administracyjnym, a zwłaszcza w postępowaniu podatkowym, staje coraz bardziej widoczna w obszarze stosowania prawa. Jej rola jest jednak różnie postrzegana, zależnie od rodzaju stosowanych instytucji dowodowych i reguł postępowania. Przykładem tego jest incydentalne wykorzystywanie w postępowaniu podatkowym domniemania faktycznego jako metody rekonstrukcji rzeczywistego stanu sprawy. Organy podatkowe bowiem nie dostrzegają w pełni ich zalet praktycznych. Problematyka omawiająca domniemania faktyczne jest również dość rzadko podnoszona w piśmiennictwie. Z tych powodów zagadnienie ustalania stanu faktycznego w drodze domniemania faktycznego jest wyjątkowo przedmiotem postępowania sądowego w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej . Tymczasem domniemanie faktyczne powinno upraszczać i przyspieszać postępowanie, a nade wszystko pomóc w ustaleniu faktów mających wpływ na rozstrzygnięcie o przedmiocie postępowania lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX