Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2013/1/22-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Interpretacje ogólne przepisów prawa podatkowego

1.Uwagi wprowadzające

Na podstawie art. 4 ustawy o zobowiązaniach podatkowych Minister Finansów (w czasie obowiązywania tego przepisu) sprawował ogólny nadzór w sprawach podatkowych i w ramach tego nadzoru zapewniał jednolitość stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. Z treści przytoczonego przepisu o działaniach mających na celu zapewnienie jednolitości stosowania prawa podatkowego przez organy wchodzące w skład resortu finansów, powtórzonego następnie w art. 14 § 1 pkt 2, a obecnie w art. 14a § 1 ordynacji podatkowej , wyprowadzany jest wniosek o uprawnieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonywania i wydawania interpretacji prawa podatkowego .

W literaturze przedmiotu prezentowano niekiedy tezy utożsamiające funkcje i czynności nadzorcze Ministra Finansów z przedstawianiem przez niego interpretacji prawa podatkowego. Poglądów takich nie można jednak uznać za trafne . Jeżeli bowiem w akcie lub czynności nadzorczej względem podległych mu organów Minister...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?