Sieradzka Małgorzata, Zdyb Marian, Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji

Artykuły
Opublikowano: PPH 2011/12/19-28
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji

Problematyka funkcjonowania klauzul generalnych – nie tylko przecież w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji – budzi wciąż żywe dyskusje. Wiele kontrowersji i niejednolite interpretacje dotyczą funkcjonowania klauzuli generalnej z art. 3 ust. 1 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Jednak nie mniej praktycznych problemów w stosowaniu ustawy wynika z użycia przez ustawodawcę na jej tle określeń z klauzuli generalnej. Tym samym w zakres problematyki funkcjonowania klauzuli generalnej wpisują się też sytuacje, gdy element treści zostaje powtórzony w innym miejscu ustawy jako przesłanka kwalifikacji nazwanego czynu nieuczciwej konkurencji. Pojawia się wówczas pytanie o cel użycia i zasady interpretacji tych samych pojęć użytych w różnych miejscach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (części ogólnej i szczegółowej). Niezbędne staje się także ustanowienie właściwych-racjonalnych reguł interpretacyjnych uwzględniających cel ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W artykule omówiono nie tylko istniejące poglądy w tym przedmiocie, lecz także przedstawiono dyrektywy, które mogą ułatwić orzekanie w sprawach, w których zachodzi konieczność interpretacji i zastosowania zwrotów zamieszczonych w klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX