Artykuły
Opublikowano: ZNUJ 2019/3/29-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Interfejsy (API) w prawie autorskim. Uwagi na podstawie sporu Oracle przeciwko Google

W marcu 2018 r., po 8 latach sporu, w Stanach Zjednoczonych został wydany wyrok w sprawie Oracle przeciwko Google. Spór dotyczył w swej istocie prawnoautorskiej ochrony interfejsów (API). Zarówno wyrok, jak i przebieg sporu był szeroko komentowany przez amerykańskie środowisko naukowe i przez branżę informatyczną . Z perspektywy unijnej w dyskusji towarzyszącej sprawie Oracle przeciwko Google pojawiły się dwie interesujące kwestie. Pierwsza z nich dotyczy tego, czy API są przedmiotem ochrony prawa autorskiego, czy też zostały z tej ochrony wyłączone. Druga kwestia, równie istotna dla rynku informatycznego, to zasady dostępu do API. Celem artykułu, oprócz odniesienia się do sporu Oracle przeciwko Google, jest udzielenie i uzasadnienie odpowiedzi na pytanie, czy API stanowić mogą utwór na podstawie prawa amerykańskiego po wyroku Oracle przeciwko Google oraz odpowiednio na podstawie prawa unijnego. Autorka wskaże też problemy i ryzyko związane z obecnym stanem prawnym w zakresie dostępu do API w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz propozycję rozwiązania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację