Interes publiczny jako przesłanka uzyskania przetworzonej informacji publicznej - OpenLEX

Pieńczykowski Marcin, Interes publiczny jako przesłanka uzyskania przetworzonej informacji publicznej

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2017/6/54-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Interes publiczny jako przesłanka uzyskania przetworzonej informacji publicznej

Jedną z elementarnych idei związanych z demokratycznym państwem prawnym jest jawność. Wyraża ona przekonanie, że dla prawidłowego funkcjonowania państwa demokratycznego konieczne jest ustalenie zasad i mechanizmów kontroli władzy państwowej, aby zapewnić przejrzyste jej działanie. Tym samym jawność jest gwarancją kontroli społeczeństwa nad sprawowaniem władzy przez podmioty publiczne. Każdy chyba zgodzi się ze stwierdzeniem, że państwo, które chce zasługiwać na miano państwa demokratycznego, musi spełniać podstawowe standardy w zakresie jawności. Tym samym państwo zobligowane jest do ustanowienia takich mechanizmów, które zapewnią realny dostęp do danych związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej, a także informacji dotyczących samych obywateli. Jednocześnie w ramach zasad i procedur demokratycznych niezbędne jest ustanowienie różnego rodzaju ograniczeń jawności, podlegających kontroli prawnej .

Traktowane jako elementarna gwarancja jawności – odpowiednio ukształtowane w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX