Instytucje zatrudnienia socjalnego - OpenLEX

Maciejko Wojciech, Zaborniak Paweł, Instytucje zatrudnienia socjalnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2008/11/58-69
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Instytucje zatrudnienia socjalnego

Przedmiotem opracowania jest prezentacja zagadnień prawnych związanych z instytucjami zatrudnienia socjalnego. W tekście zwrócono uwagę, że przepisy prawa, obok doraźnej pomocy w postaci aktywnych i pasywnych form łagodzenia bezrobocia, przewidują także długofalowe, zinstytucjonalizowane postacie działań organów administracji publicznej.

Celem tych działań jest trwała aktywizacja uczestników (użytkowników zakładów administracyjnych), zapobieżenie ich uzależnieniu od środków pomocy społecznej oraz łagodzenie skutków dotychczasowej dezaktywacji społecznej i zawodowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX