Instytucje zaniechania ukarania sprawcy a kumulatywny zbieg przepisów w prawie karnym skarbowym - OpenLEX

Piątkowska-Zagiczek Katarzyna, Instytucje zaniechania ukarania sprawcy a kumulatywny zbieg przepisów w prawie karnym skarbowym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/6/99-122
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instytucje zaniechania ukarania sprawcy a kumulatywny zbieg przepisów w prawie karnym skarbowym

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie najistotniejszych praktycznych aspektów stosowania wybranych instytucji zaniechania ukarania sprawcy w prawie karnym skarbowym. Zestawiono przesłanki czynnego żalu z art. 16, korekty deklaracji z art. 16a oraz dobrowolnego poddania się odpowiedzialności z art. 17 k.k.s. z ustawową konstrukcją kumulatywnego zbiegu przepisów. Wykazano, że zastosowanie kumulatywnego zbiegu przepisów wpływa na modyfikację przesłanek instytucji zaniechania ukarania sprawcy, w szczególności w przypadku korekty deklaracji podatkowej. Zaproponowano także określoną interpretację przesłanek czynnego żalu karnoskarbowego przy wewnętrznym zbiegu przepisów oraz sformułowano postulaty de lege ferenda w zakresie dalszego funkcjonowania korekty deklaracji jako instytucji wyłączającej karalność w prawie karnym skarbowym, wskazując na potrzebę umieszczenia tej okoliczności w części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego bądź całkowitej rezygnacji z niej na rzecz dobrze funkcjonującego w praktyce czynnego żalu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX