Artykuły
Opublikowano: PS 2010/11-12/52-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instytucje prawne i sprzężenie reguł

Choć prawnicy często posługują się pojęciem instytucji prawnych, na ogół traktują je jako dość mgliście rozumianą i mającą jedynie drugorzędne znaczenie kategorię systematyzacyjną, użyteczną głównie dla celów porządkująco-dydaktycznych. Jednakże, zarówno we współczesnej filozofii, jak i teorii prawa w sposób coraz bardziej doniosły formułowane są poglądy upatrujące w instytucjach i faktach instytucjonalnych kluczowe narzędzie zrozumienia ontologii porządku prawnego, a także rzeczywistości społecznej, której jest on częścią . Rzeczywistość ta budowana jest bowiem poprzez nadawanie rozmaitym zdarzeniom, osobom czy przedmiotom pewnego konwencjonalnego statusu, z którym wiązane są następnie pewne wzorce postępowania. W ten sposób znane i opisywalne w kategoriach fizyki, chemii czy biologii fakty „naturalne” stają się faktami społecznymi, takimi jak chociażby spółki kapitałowe, loterie, urzędy czy bilety komunikacji miejskiej. Dociekania dotyczące specyfiki faktów powstających na gruncie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?