Kotowski Wojciech, Instytucje bezpieczeństwa ruchu drogowego w praktyce prokuratorskiej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/7-8/166-216
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instytucje bezpieczeństwa ruchu drogowego w praktyce prokuratorskiej

Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest prezentacja założeń instytucji kształtujących podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w postaci „ostrożności”, „szczególnej ostrożności” i „ograniczonego zaufania” oraz wzajemnych relacji między nimi. Zamiarem autora nie jest wytykanie błędów, lecz wskazanie drogi do uzyskania stanu prawdy materialnej, która stanowi podstawę słusznego rozstrzygnięcia. Zawarte w artykule przemyślenia są efektem długoletniej praktyki autora w zakresie prawnej analizy i oceny zdarzeń drogowych, dokonywanej przez organy procesowe. Powołane w opracowaniu przykłady zdarzeń pochodzą ze spraw prawomocnie zakończonych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX