Adamus Rafał, Instytucja testu zaspokojenia wierzycieli w Prawie restrukturyzacyjnym

Artykuły
Opublikowano: PPH 2023/8/25-30
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instytucja testu zaspokojenia wierzycieli w Prawie restrukturyzacyjnym

Przedmiotem niniejszego opracowania jest krytyczna analiza instytucji testu zaspokojenia wierzycieli, w szerszym kontekście innych zmian, przewidywana przez projekt ustawy z 2.08.2023 r. o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw, opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji . Celem projektu ustawy jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20.06.2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości) , . Nie wszystkie przepisy projektu mają jednak bezpośredni związek z koniecznością implementacji tej dyrektywy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX