Maroń Grzegorz, Instytucja ślubowania adwokackiego w polskim porządku prawnym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2012/2/6-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instytucja ślubowania adwokackiego w polskim porządku prawnym

1.Pojęcie ślubowania adwokackiego

Ślubowanie adwokackie to - najogólniej ujmując - składane przez adwokata wstępującego do palestry uroczyste i publiczne przyrzeczenie należytego wypełniania swoich zawodowych powinności. Przedmiotowa instytucja obecna jest w polskim porządku prawnym już od blisko pięciu wieków. Przez ten okres, jak wynika to z lektury staropolskich sejmowych konstytucji i późniejszych ustaw, ewoluowała sama rota ślubowania, zmieniał się podmiot odbierający ślubowanie, a z jego złożeniem łączono różne skutki. Obowiązek złożenia ślubowania jako warunek przystąpienia przez adwokata do wykonywania czynności zawodowych znany jest palestrze w wielu państwach różnych kontynentów i kultur prawnych . Wszędzie tam akt ślubowania posiada solenną postać i traktuje się jako moment finalnej akcesji prawnika w szeregi adwokatury. Zwraca się uwagę nie tylko na jego normatywną obligatoryjność, ale także na symboliczną doniosłość i będące jego następstwem uprawnienia i obowiązki mecenasa. Powszechnie podkreśla się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX