Instytucja rejestru przestępców seksualnych w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych - OpenLEX

Maroń Grzegorz, Instytucja rejestru przestępców seksualnych w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/4/20-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instytucja rejestru przestępców seksualnych w porządku prawnym Stanów Zjednoczonych

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawy normatywne oraz praktykę funkcjonowania rejestru przestępców seksualnych w porządku prawnym USA. Charakterystykę prawa federalnego w zakresie tytułowej instytucji połączono z omówieniem jej zróżnicowanego kształtu w prawie stanowym. Nawiązano także do relewantnego orzecznictwa oraz przybliżono i ustosunkowano się do wniosków i postulatów amerykańskiej doktryny prawniczej. Postać rejestru przestępców seksualnych w Stanach Zjednoczonych wpisuje się w tamtejszy model polityki karnej znamionowany represyjnością (tough on crime). Zbyt szerokim zakresem podmiotowym i przedmiotowym rejestru należy tłumaczyć jego ograniczoną efektywność. Autor dostrzegając w instytucji rejestru potencjał w realizacji celów polityki karnej, zarazem podziela to stanowisko części amerykańskiej jurysprudencji, która postuluje ukierunkowanie niniejszej instytucji na sprawców najcięższych przestępstw seksualnych i tych o wysokim ryzyku recydywy. Postulat ten dotyczy zwłaszcza upubliczniania danych gromadzonych w rejestrze. Doświadczenia amerykańskie mogą jednocześnie stanowić wartościowe źródło inspiracji i wskazówek dla prawodawców innych państw – w tym polskiego – jak i być dla nich przestrogą pomocną w unikaniu powielania błędów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX