Instytucja przedstawienia zarzutów w świetle naczelnych zasad procesu karnego - OpenLEX

Golik Cezary, Instytucja przedstawienia zarzutów w świetle naczelnych zasad procesu karnego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2020/9/54-85
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instytucja przedstawienia zarzutów w świetle naczelnych zasad procesu karnego

Streszczenie

W niniejszym opracowaniu przedstawione zostało spojrzenie na rolę i znaczenie instytucji przedstawienia zarzutów z perspektywy konieczności osiągnięcia w postępowaniu karnym ustaleń odpowiadających prawdzie, która jest podstawą trafnej reakcji prawno-karnej. Z uwagi na fakt, iż w związku z przedstawieniem zarzutów zawiązuje się swoista relacja prawna pomiędzy organem dochodzeniowo-śledczym a osobą, która w tej drodze staje się podejrzanym o popełnienie przestępstwa, prezentowana analiza przedstawiona zostaje także w odniesieniu do zasad legalizmu i oficjalności ścigania po jednej stronie oraz zasad prawa do obrony i domniemania niewinności po drugiej stronie. W tym ujęciu podjęta zostaje próba oceny, czy normatywny kształt instytucji przedstawienia zarzutów jest zgodny z tymi zasadami oraz jak zasady te i analizowana instytucja wzajemnie na siebie rzutują. Opracowanie zakończone zostaje wnioskami zawierającymi postulaty de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX