Artykuły
Opublikowano: FK 2013/1-2/90-103
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instytucja absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego a zadania regionalnych izb obrachunkowych

Ocena zarządu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium następują w ramach określonej procedury, którą cechuje wysoki stopień sformalizowania. Poza organem stanowiącym i jego komisją rewizyjną oraz organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, których procedura absolutoryjna dotyczy bezpośrednio, jej podmiotem jest także regionalna izba obrachunkowa, wypełniająca ściśle określone przez ustawodawcę zadania na rzecz merytorycznej oceny wykonania budżetu i prawidłowego przebiegu procedury.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?