Zawadzka-Pąk Urszula K., Instrumenty prawne ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego w Szwajcarii na szczeblu federalnym i wybranych kantonów

Artykuły
Opublikowano: FK 2016/4/5-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instrumenty prawne ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego w Szwajcarii na szczeblu federalnym i wybranych kantonów

Ostatni kryzys finansowy skłonił niemal wszystkie państwa do poszukiwania skutecznych sposobów ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego. Inna sytuacja wystąpiła w Federacji Szwajcarskiej, która w obliczu wzrastającego pod koniec XX w. zadłużenia publicznego wprowadziła na szczeblu centralnym tzw. hamulec zadłużenia, który okazał się niezwykle skutecznym rozwiązaniem. Również niektórym z kantonów udało się wdrożyć mechanizmy, które przyniosły pożądane efekty. Wobec powyższego za cel artykułu obrano wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania prawnych instrumentów ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego w Szwajcarii zarówno na szczeblu centralnym, jak i kantonalnym (na przykładach Fryburga i Genewy) oraz dokonanie ich oceny. Szwajcarskie rozwiązania w tym zakresie – jako bardzo skuteczne, o czym świadczy stopniowe zmniejszanie zadłużenia publicznego nawet w okresie kryzysu – są szczególnie istotne z punktu widzenia aktualnej sytuacji w Polsce i podejmowanych prób przeciwdziałania dalszemu wzrostowi naszego zadłużenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX