Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych - OpenLEX

Kaligowska Lucyna, Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/11/42-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Instrumentalne wszczęcie postępowania karnego skarbowego w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

Od kilku lat coraz częściej mówi się o zjawisku instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych. Toczyła się też dyskusja o roli sądów administracyjnych w zwalczaniu tego zjawiska. Rozbieżności w tym zakresie usunęła ostatecznie uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021 r. – dalej uchwała z 24.05.2021 r. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie – jak w świetle tej uchwały organy podatkowe mają wykazać, że wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie miało na celu jedynie doprowadzenia do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX