Mółka Michał, Inicjatywa lokalna jako element kształtujący społeczeństwo obywatelskie w Polsce – perspektywa społecznika a zamiar ustawodawcy

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/3/98-111
Autor:
Rodzaj: artykuł

Inicjatywa lokalna jako element kształtujący społeczeństwo obywatelskie w Polsce – perspektywa społecznika a zamiar ustawodawcy

Słowa kluczowe: inicjatywa lokalna, partycypacja społeczna, społeczeństwo obywatelskie

1.Wprowadzenie

Instytucja prawna, jaką jest inicjatywa lokalna, jest postrzegana w doktrynie nauk społecznych jako element kształtujący ideę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, jak również jako przykład instytucji realizującej ideę partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym. W ostatnich latach inicjatywa lokalna była przedmiotem zainteresowania przedstawicieli doktryny nauk prawnych, ekonomicznych oraz geograficznych, którzy jako cel badawczy stawiali sobie m.in. przedstawienie, w jaki sposób inicjatywa lokalna znalazła odzwierciedlenie w praktyce działania wybranych jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności w jaki sposób zachowywali się jej adresaci/dysponenci, czyli mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego. Artykuł stanowi próbę spojrzenia na inicjatywę lokalną z perspektywy jego autora – społecznika, mającego kilkunastoletnie doświadczenie w tzw. trzecim sektorze – i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX