Informacja o działalności partii politycznych jako informacja publiczna - OpenLEX

Gajewski Sebastian, Informacja o działalności partii politycznych jako informacja publiczna

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/4/5-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Informacja o działalności partii politycznych jako informacja publiczna

Słowa kluczowe: informacja publiczna, partie polityczne, finansowanie partii politycznych

1.Wprowadzenie

W demokratycznym państwie prawnym partie polityczne pełnią szczególną rolę . Z jednej strony służą one urzeczywistnieniu wolności zrzeszania się i stanowią jedną z jego prawnych form . W ten sposób umożliwiają obywatelom artykułowanie poglądów dotyczących spraw publicznych. Z drugiej strony partie polityczne są kluczowym elementem systemu politycznego. Mają one zdolność oddziaływania na kształtowanie polityki państwa i sposób sprawowania władzy publicznej . Dlatego istnienie i działalność partii politycznych stanowi warunek pluralizmu politycznego i czynnik nadający procesowi rządzenia demokratyczny charakter . Z powodu roli, jaką odgrywają partie polityczne w państwie, podlegają one instytucjonalizacji. Proces ten obejmuje uczynienie z ich działalności przedmiotu regulacji prawnej oraz wprowadzanie mechanizmów ingerencji państwa w nią . Instytucjonalizacja partii politycznych odnosi się do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX