Informacja historyczna i archiwalna jako informacja publiczna w kontekście braku cechy aktualności - OpenLEX

Kwaśniak Aleksander, Informacja historyczna i archiwalna jako informacja publiczna w kontekście braku cechy aktualności

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/1-2/137-145
Autor:
Rodzaj: artykuł

Informacja historyczna i archiwalna jako informacja publiczna w kontekście braku cechy aktualności

Przedmiotem artykułu są rozważania dotyczące tego, na ile cecha aktualności informacji determinuje jej status jako informacji publicznej. Autor wychodzi od refleksji natury filozoficznej dotyczących istoty przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, by dojść do wniosku, że teraźniejszość jest stanem na tyle nieuchwytnym, że dostęp do informacji publicznej zasadniczo dotyczyć może jedynie przeszłości albo przyszłości. Ranga prawa do informacji publicznej jako prawa konstytucyjnego zdaje się nie pozwalać na limitowanie czasowe dostępu do informacji, dlatego autor dochodzi do konkluzji, że informacje o działalności podmiotów publicznych będą stanowiły informację publiczną niezależnie od tego, w jak odległym czasie zostały wytworzone. Granicą czasową nie powinna być tu ani data wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej, ani uchwalenie Konstytucji RP statuującej publiczne prawo do informacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX