Roszkiewicz Janusz, Indywidualny test niezawisłości sędziego powołanego z naruszeniem prawa – uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/11-12/75-98
Autor:
Rodzaj: artykuł

Indywidualny test niezawisłości sędziego powołanego z naruszeniem prawa – uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Słowa kluczowe: test niezawisłości, wyłączenie sędziego, kontrola odwoławcza, ważność postępowania

1.Wprowadzenie

Już cztery lata obowiązuje nowa procedura nominacji sędziowskich w Polsce, w drodze której powołanych zostało ponad 2000 sędziów i asesorów. Legalność ich powołania jest kwestionowana, ponieważ nastąpiło ono na skutek wniosku organu uzależnionego od władzy ustawodawczej i wykonawczej – Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), w której aż 23 na 25 członków stanowią przedstawiciele Sejmu (19), Senatu (2), Prezydenta RP (1) oraz Rady Ministrów (1). Choć Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał taki sposób wyboru KRS za zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej , to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS) i Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) zgodnie uznają, że stanowi on zagrożenie dla prawa jednostki do niezależnego sądu ustanowionego ustawą . W literaturze bywały formułowane poglądy, że w związku z tym osób powołanych w nowej procedurze w ogóle nie należy uznawać za sędziów, a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX