Synowiec Michał, Indywidualna interpretacja Komisji Nadzoru Finansowego jako środek wykładni przepisów prawa regulujących działalność na rynku finansowym w zakresie innowacyjnym

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/6/38-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Indywidualna interpretacja Komisji Nadzoru Finansowego jako środek wykładni przepisów prawa regulujących działalność na rynku finansowym w zakresie innowacyjnym

Celem niniejszego artykułu jest analiza trybu, formy oraz skutków prawnych wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) indywidualnych interpretacji w zakresie przepisów określających zasady prowadzenia działalności na szeroko pojmowanym rynku finansowym. Interpretacje takie pomimo ich konstrukcyjnego podobieństwa do znanych dotychczas prawu polskiemu rozwiązań stanowią szczególną formę działania organu administracji publicznej, niebędącą indywidualnym aktem administracyjnym ani czynnością materialno-techniczną, która umożliwia poznanie stanowiska organu nadzoru co do wykładni konkretnych przepisów prawa. W ramach przeprowadzonej analizy zasygnalizowano szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z procedurą wydawania przez KNF indywidualnych interpretacji, jak również przedstawiono postulaty de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX