Jasiński Krzysztof, Indemnifikacja zobowiązań publicznoprawnych w umowach pod prawem polskim

Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/7/53-58
Autor:
Rodzaj: artykuł

Indemnifikacja zobowiązań publicznoprawnych w umowach pod prawem polskim

Artykuł dotyczy problematyki zobowiązania się do zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu świadczeń publicznoprawnych w prawie polskim. Obejmuje analizę źródeł klauzul indemnifikacyjnych w polskim porządku prawnym i podstaw ich zastosowania, z uwzględnieniem ich pochodzenia z systemu common law oraz miejsca w stosunkach umownych zawieranych pod prawem polskim. W artykule przeprowadzona została analiza regulacji art. 392 Kodeksu cywilnego jako podstawowego źródła umownego zwolnienia danej osoby z jej zobowiązania, ze szczególnym naciskiem na treść obowiązków gwaranta. Autor dokonuje charakterystyki natury zobowiązania publicznoprawnego w kontekście możliwości zwolnienia z obowiązku świadczenia związanego z tego typu zobowiązaniem. Prezentuje także rozwiązanie, które minimalizuje ryzyko uznania klauzuli indemnifikacyjnej odnoszącej się do zobowiązania publicznoprawnego za niezgodną z prawem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX