Kowalewska-Łukuć Magdalena, Imputacyjna koncepcja winy i ekskulpanty 2° (polemika z M. Małeckim)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/5/126-134
Autor:
Rodzaj: artykuł

Imputacyjna koncepcja winy i ekskulpanty 2° (polemika z M. Małeckim)

W ciągu ostatnich kilku lat w polskiej nauce prawa karnego pojawiło się kilka monograficznych prac dotyczących problematyki winy . Okoliczność ta powinna cieszyć. Wciąż aktualne pozostaje bowiem stwierdzenie A. Zolla, że „problem: co to znaczy być winnym, zaprząta głowy teoretykom prawa karnego od bardzo dawna i będzie zaprzątał głowy nadal, bo trudno powiedzieć, aby w nauce prawa karnego dochodziło chociaż do zbliżenia stanowisk” . Wydaje się zatem, że rzeczywiście „o winie nigdy dość” .

Niniejszy artykuł odnosi się do tez zaprezentowanych w monografii M. Małeckiego „Przypisanie winy. Podstawy teorii ekskulpantów” . Z oczywistych względów przedstawiona w niej imputacyjna koncepcja winy oraz związana z nią teoria ekskulpantów zostaną poniżej nakreślone jedynie w takim zakresie, jaki będzie niezbędny do sformułowania i uzasadnienia kilku uwag, które mogą się nasuwać podczas analizy rozważań M. Małeckiego. Uwagi te być może przyczynią się do dalszej dyskusji o winie w polskim prawie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX