Implikacje spełnienia świadczenia kulancyjnego przez ubezpieczyciela w szczególności dla jego prawa regresu wobec sprawcy szkody - OpenLEX

Fuchs Dariusz, Implikacje spełnienia świadczenia kulancyjnego przez ubezpieczyciela w szczególności dla jego prawa regresu wobec sprawcy szkody

Artykuły
Opublikowano: PPH 2009/7/24-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Implikacje spełnienia świadczenia kulancyjnego przez ubezpieczyciela w szczególności dla jego prawa regresu wobec sprawcy szkody

Artykuł dotyczy istotnego aspektu relacji prawnych pomiędzy ubezpieczonym, ubezpieczycielem a sprawcą szkody, bo odnosi się do konsekwencji praktycznych kulancji. W treści dokonano rozróżnienia postaci kulancji, wskazując konsekwencje prawne dla ewentualnego dochodzenia roszczenia regresowego ubezpieczyciela wobec sprawcy szkody. Zwrócono także uwagę na brak wiedzy sprawcy szkody w tym zakresie, co uniemożliwia mu praktycznie obronę wobec ubezpieczyciela tam, gdzie możliwy byłby zarzut bezzasadności roszczeń regresowych w razie wypłacenia przez ubezpieczyciela ubezpieczonemu świadczenia kulancyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX