Implementacja art. 90 dyrektywy 2006/112/WE na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług - OpenLEX

Marchlewski Piotr, Pokrop Dorota, Implementacja art. 90 dyrektywy 2006/112/WE na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług

Artykuły
Opublikowano: PP 2013/12/20-27
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Implementacja art. 90 dyrektywy 2006/112/WE na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług

Ujmowanie faktur korygujących pomniejszających kwotę VAT należnego, jak również stosowanie po stronie sprzedawcy mechanizmu ulgi na złe długi były i nadal są tematami kontrowersyjnymi i przysparzającymi przedsiębiorcom wielu wątpliwości. Pomimo wielokrotnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług dotykających tych zagadnień, wciąż wiele kwestii jest niejasnych lub wprost sprzecznych z regulacjami unijnymi. Warto, aby podatnicy zdawali sobie sprawę szczególnie z tych obszarów, gdzie polskie przepisy naruszają ich prawa. Wówczas bowiem – polegając bezpośrednio na dyrektywie 2006/112/WE – z praw przyznanych na gruncie unijnym wciąż będą mogli korzystać, nawet jeśli polskie przepisy na obniżenie VAT by nie pozwalały.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX