Ile wspólnego ma antena satelitarna z elektrownią wiatrową? - OpenLEX

Dmoch Wojciech, Ile wspólnego ma antena satelitarna z elektrownią wiatrową?

Artykuły
Opublikowano: PP 2018/8/42-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ile wspólnego ma antena satelitarna z elektrownią wiatrową?

Widząc naziemną antenę satelitarną, czyli sporych rozmiarów czaszę, znacznie większą niż domowe anteny satelitarne, przymocowaną do kolumny osadzonej na fundamencie, trudno doszukiwać się podobieństw tego urządzenia do elektrowni wiatrowej, zwłaszcza w aspekcie funkcji, jakie te obiekty pełnią czy też uzależnienia ich działania od warunków atmosferycznych. Jednak bliższe zapoznanie się z tymi, pod wieloma względami różnymi, urządzeniami wskazuje nie tylko na istnienie pewnych podobieństw w zakresie materiałów, jak i techniki ich wznoszenia, ale przede wszystkim na interesujące, z punktu widzenia prawa podatkowego, relacje pomiędzy tymi obiektami, rozpatrywane w świetle przepisów ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX