Domalewska Olga, HR compliance - zło konieczne czy szansa?

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2018/6/44-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

HR compliance - zło konieczne czy szansa?

Zmiany są wszędzie – od postępu techno-logicznego po wymagania dotyczące zgodności HR z wymogami prawa. Organizacje, aby przetrwać, muszą się do tych zmian dostosować. Wytworzenie w organizacji kultury przestrzegania prawa oraz właściwie prowadzony HR compliance mogą przyspieszyć rozwój organizacji, zwiększyć jej konkurencyjność i rentowność.

Termin „compliance” (z ang. zgodność) większości osób kojarzy się z działami prawnymi lub audytorami, a rzadko kiedy z działem HR. Zgodność działania organizacji z przepisami prawa zależy jednak od faktu, czy pracownicy danej firmy znają obowiązujące w niej procedury, przepisy i standardy i czy ich przestrzegają. Rola HR-u polega na wytworzeniu w organizacji kultury przestrzegania prawa. I to dział HR powinien być strażnikiem etyki oraz zgodności, nie tylko w zakresie polityki pracy, lecz także polityki finansowej czy bezpieczeństwa oraz IT.

Budowanie kultury organizacji compliance rozciągnąć należy na wszystkie procesy HR-owe, zaczynając od...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX