Honorowy obywatel - odpowiedź na polemikę - OpenLEX

Jakubowski Paweł, Honorowy obywatel - odpowiedź na polemikę

Artykuły
Opublikowano: ST 2018/5/92-93
Autor:
Rodzaj: artykuł

Honorowy obywatel - odpowiedź na polemikę

Odnosząc się do polemiki Sławomira Brodzińskiego z moim artykułem Honorowy obywatel – tylko gminy, czy może też powiatu i województwa? , pragnę podziękować za uwagi oraz usystematyzować podjęte wątki.

Jest kwestią niezaprzeczalną, że jedynie ustawa o samorządzie gminnym w sposób literalny w art. 18 ust. 2 pkt 14 przyznaje radzie gminy możliwość nadawania honorowego obywatelstwa gminy. Ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawa o samorządzie województwa nie przewidują wprost takiej możliwości (w tym miejscu w swoim artykule powinienem tę kwestię, co przyznaję, mocniej zaakcentować), jednak praktyka funkcjonowania tych jednostek samorządowych jest inna, tzn. powiaty i województwa nadają honorowe obywatelstwa oraz inne tytuły honorowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX