Hiszpański model prawnej ochrony przed przemocą domową - OpenLEX

Wlaźlak Katarzyna, Hiszpański model prawnej ochrony przed przemocą domową

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/11-12/133-156
Autor:
Rodzaj: artykuł

Hiszpański model prawnej ochrony przed przemocą domową

Streszczenie

Przyjęcie ustawy 1/2004 przeciwdziałającej przemocy ze względu na płeć skutkowało w Hiszpanii kształtowaniem się nowego modelu ochrony przed przemocą domową. Obecnie jest on o tyle oryginalny, że charakteryzuje się brakiem ustawy ukierunkowanej na kompleksowe rozwiązania i interdyscyplinarne podejście do problemu, obowiązującej w innych systemach europejskich, w tym m.in. w Polsce. Nie sposób w związku z tym dokonać oceny skuteczności hiszpańskiego modelu ochrony przed przemocą domową inaczej, jak tylko na podstawie różnych regulacji. W tym celu gruntowniejszej analizie zostały poddane przepisy w zakresie zwalczania przemocy ze względu na płeć z uwzględnieniem jej regionalnej specyfiki, przemocy wobec dzieci, a także wybrane rozwiązania z kodeksów karnego i cywilnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX