Wierczyńska Karolina, Hierarchia zbrodni w prawie międzynarodowym

Artykuły
Opublikowano: PiP 2016/1/58-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Hierarchia zbrodni w prawie międzynarodowym

Ludobójstwu przypisuje się w prawie międzynarodowym rangę zbrodni najpoważniejszej, ponieważ jednym z elementów tej zbrodni jest specjalny zamiar (dolus specialis) . Aby udowodnić, że doszło do zbrodni ludobójstwa, należy wykazać, że sprawca miał specjalny zamiar wyniszczenia grupy rasowej, narodowej, etnicznej bądź religijnej w całości lub części . Takiego zamiaru nie szukamy przy zbrodniach przeciwko ludzkości, choć obie zbrodnie za przedmiot ochrony mają życie ludzkie. Stąd niektórzy autorzy wywodzą pogląd, że zbrodnia ludobójstwa jest kwalifikowaną postacią zbrodni przeciwko ludzkości , mimo że ta ostatnia nie doczekała się definicji konwencyjnej, a jedynym wspólnym elementem istniejących definicji jest to, że chodzi o czyny popełniane przeciwko ludności cywilnej . W dyskusji dotyczącej najpoważniejszych zbrodni należy także odnieść się do zbrodni wojennych, jednak ich popełnienie jest uzależnione od uprzedniego istnienia konfliktu zbrojnego. Zbrodnie wojenne nie odnoszą się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX