Salamonowicz Marek, Harmonizacja prawa tajemnic handlowych w ramach Unii Europejskiej

Artykuły
Opublikowano: EPS 2016/1/10-15
Autor:
Rodzaj: artykuł

Harmonizacja prawa tajemnic handlowych w ramach Unii Europejskiej

Obecnie toczy się w świetle prawa UE żywy dyskurs co do potrzeby, zakresu i form prawnych harmonizacji reguł dotyczących ochrony tajemnic handlowych . Propozycje Komisji Europejskiej (dalej jako Komisja) zostały zawarte w projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (TSD, Trade Secrets Directive) . Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić istotę proponowanych rozwiązań oraz dokonać analizy ich potencjalnego wpływu na obrót prawno-gospodarczy w Polsce oraz Unii, poruszono także kwestię implementacji do krajowego porządku prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX