Klejnowska Monika, Gwarancyjne aspekty na tle kosztów procesu karnego w praktyce orzeczniczej Niemiec, Austrii i Szwajcarii

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/9/86-126
Autor:
Rodzaj: artykuł

Gwarancyjne aspekty na tle kosztów procesu karnego w praktyce orzeczniczej Niemiec, Austrii i Szwajcarii

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest dokonana przez Autorkę analiza orzecznictwa sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych Niemiec, Austrii i Szwajcarii dotyczącego kosztów procesu karnego. W rozważaniach wskazano na zróżnicowanie gwarancji procesowych w zakresie kosztów procesu karnego i na tym tle nawiązano do polskiej praktyki orzeczniczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX