Artykuły
Opublikowano: EPS 2019/10/19-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Gwarancje niezależności organu ochrony konkurencji w dyrektywie ECN+ a status Prezesa UOKiK

Artykuł dotyczy przyjętych w dyrektywie ECN+ gwarancji niezależności organów ochrony konkurencji państw członkowskich. Nowo ustanowione wspólne standardy ustrojowe i proceduralne są prezentowane w kontekście rozwiązań wypracowanych w prawie Unii Europejskiej dla innych niezależnych organów i instytucji krajowych. Przyjęte w dyrektywie rozwiązania są oceniane krytycznie, jako niewystarczające dla realnego wzmocnienia niezależności organów ochrony konkurencji. Formułowane są też postulaty de lege ferenda dotyczące statusu polskiego organu antymonopolowego – Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację