Grupa VAT - OpenLEX

Janicki Tomasz, Kociak-Janicka Natalia, Grupa VAT

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/8/11-12
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Grupa VAT

Wśród wielu rozwiązań przyjętych w ramach zmian wprowadzanych dla uproszczenia systemu podatkowego znalazła się koncepcja uregulowania nowej dla polskiego porządku prawnego instytucji, jaką jest grupa VAT . Polega ona na tym, że podmioty wchodzące w skład takiej grupy stają się jednym podatnikiem dla potrzeb VAT. Oznacza to, że zamiast kilku niezależnych podatników na gruncie przepisów regulujących VAT – występuje jeden podatnik reprezentujący wszystkie podmioty wchodzące w skład tej grupy. Wyjątkowość tego rozwiązania polega na tym, że chociaż każdy członek grupy zachowuje swoją niezależność na gruncie prawa cywilnego, prawa spółek handlowych lub też innych podatków, to na gruncie VAT podmioty zawiązujące grupę VAT tracą swoją niezależność. W konsekwencji członek grupy traci swój status odrębnego podatnika i staje się częścią nowego podatnika VAT – grupy VAT . Rozwiązanie to, powszechne w Europie, ale rewolucyjne na gruncie przepisów ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX