Laskowski Michał, Granice wolności wypowiedzi sędziego w warunkach kryzysu praworządności

Artykuły
Opublikowano: PS 2023/3/7-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Granice wolności wypowiedzi sędziego w warunkach kryzysu praworządności

Słowa kluczowe: wypowiedzi publiczne sędziów, apolityczność sędziów, powściągliwość, debata publiczna, zasada integralności w etyce zawodowej sędziów, kryzys praworządności

Temat granic wolności wypowiedzi sędziego stanowi obszar zainteresowania zarówno regulacji o charakterze międzynarodowym, twórców zbiorów zasad etyki zawodowej sędziów, jak i polskiego ustawodawcy. Wytyczaniem tych granic zajmują się również sądy dyscyplinarne i trybunały międzynarodowe. Generalnie panuje przekonanie, że sędzia to obywatel i tak jak wszyscy pozostali może korzystać z wolności słowa, tyle że ze względu na sprawowany urząd podlega ograniczeniom w publicznym wyrażaniu własnych poglądów . Przeważnie przyjmuje się także, że sędziowie stanowią część społeczeństwa i ich udział w debacie publicznej jest dopuszczalny, a nawet pożądany. Głos sędziów w zakresie poszczególnych dziedzin prawa i zagadnień ustroju sądownictwa wnosić może w demokratycznym społeczeństwie istotne wartości w wymianie poglądów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX