Szwast Michał, Granice przekazywania kompetencji referendarzom sądowym w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2014/4/56-70
Autor:
Rodzaj: artykuł

Granice przekazywania kompetencji referendarzom sądowym w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Od kilku lat można zaobserwować w polskim ustawodawstwie tendencję do powierzania coraz szerszego zakresu kompetencji referendarzom sądowym. Stałe poszerzanie kompetencji referendarzy sądowych jest, w szczególności w sądownictwie powszechnym, jednym ze sposobów reformowania wymiaru sprawiedliwości w kierunku zapewnienia jego większej efektywności i szybkości rozpoznawania spraw. Zakres kompetencji referendarzy sądowych jest uzupełniany coraz to nowymi czynnościami, które dotychczas były zarezerwowane wyłącznie dla sędziów. Znajduje to uzasadnienie w słusznie dostrzeganej konieczności odciążenia sędziów od niektórych nieorzeczniczych czynności, aby więcej czasu mogli oni poświęcić na rozstrzyganie spraw sądowych, będące esencją wymierzania sprawiedliwości. Intensyfikacja procesu cedowania na referendarzy sądowych czynności sędziowskich nastąpiła po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z 24 października 2007 r. , w którego następstwie usunięto ze struktur polskiego sądownictwa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX