Daniłowicz Witold, Granice nieposłuszeństwa obywatelskiego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/1/127-142
Autor:
Rodzaj: artykuł

Granice nieposłuszeństwa obywatelskiego

1. Uwagi wstępne. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost protestów społecznych określanych w literaturze prawniczej, filozoficznej i socjologicznej jako akty nieposłuszeństwa obywatelskiego. Wiele z nich to akcje podejmowane w obronie tradycyjnych wolności obywatelskich i zasad konstytucyjnych. Można tu np. przywołać trwające od marca zeszłego roku protesty polityczne w Hong Kongu czy niektóre protesty w obronie Konstytucji i wolności sądów w naszym kraju. Ich celem jest eliminacja zagrożeń dla podstawowych zasad, na których opiera się organizacja naszego społeczeństwa, wynikających z działań władz państwowych. Rosnąca liczba aktów kontestacyjnych ma jednak za swój przedmiot obronę innych wartości, a adresatami protestów są nie tylko władze państwowe, ale także podmioty prywatne. Można przyjąć, że są one podejmowane w obronie wartości uznawanych przez ich sprawców za szczytne i leżące w interesie ogólnym. Z tego powodu w literaturze również te protesty są często uznawane za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX