Rakoczy Bartosz, Gospodarowanie nieruchomościami na obszarze parku narodowego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2012/9/69-75
Autor:
Rodzaj: artykuł

Gospodarowanie nieruchomościami na obszarze parku narodowego

Park narodowy zaliczany jest w doktrynie prawa ochrony środowiska do tzw. obszarowych form ochrony przyrody . Obejmuje on określony obszar, na który składają się poszczególne nieruchomości, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. Na obszarze parku narodowego wykonywane są określone zadania, przede wszystkim o charakterze ochronnym, które determinują bez wątpienia wykonywanie prawa własności nieruchomości znajdujących się na obszarze parku narodowego oraz sposób gospodarowania nimi. Trafnie zauważa K. Gruszecki, że „obszarowe formy ochrony, takie jak parki narodowe lub rezerwaty przyrody, mają znaczący wpływ na gospodarkę nieruchomościami znajdującymi się na ich terenie” .

Celem tego opracowania jest wskazanie, w jaki sposób – charakterystyczny dla celów, dla których tworzony jest park narodowy – kształtuje się gospodarka nieruchomościami znajdującymi się na jego obszarze. Przedmiotem analizy będą okoliczności ograniczające bądź też determinujące gospodarowanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX