Artykuły
Opublikowano: EPS 2015/3/4-12
Autor:
Rodzaj: artykuł

Gospodarowanie częstotliwościami radiowymi w prawie Unii Europejskiej

Łączność elektroniczna odgrywa współcześnie kluczową rolę w codziennym życiu jednostek i społeczeństw. Stanowi również jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Spektakularny wzrost odnotowuje przy tym łączność bezprzewodowa, wykorzystująca na swe potrzeby częstotliwości radiowe (np. telefonia komórkowa, sieci Wi-Fi) . Częstotliwości są też wykorzystywane w innych sektorach, np. na potrzeby działalności nadawczej (telewizyjnej i radiowej), w produkcji, transporcie oraz na potrzeby niekomercyjnych usług podstawowych (obrona, służby ratownicze i ochrona środowiska) . Gospodarowanie częstotliwościami staje się zatem jedną z kluczowych funkcji państwa (w wymiarze zarówno społecznym, jak i gospodarczym), przy czym skutki działań lub zaniechań organów państwowych w tej sferze mogą na lata determinować kształt rynków łączności elektronicznej, a tym samym dostępność określonych usług dla obywateli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?