Madras Tomasz, Geografia wyborcza województwa podlaskiego w kontekście wyborów samorządowych

Artykuły
Opublikowano: ST 2011/12/60-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

Geografia wyborcza województwa podlaskiego w kontekście wyborów samorządowych

Artykuł prezentuje analizę geografii politycznej województwa podlaskiego przeprowadzoną na podstawie wyników głosowań z wyborów samorządowych z 2010 r. i parlamentarnych z 2007 r. Autor podzielił Podlasie – jako region wyjątkowo zróżnicowany pod względem społecznym – na kilka subregionów o odmiennym profilu zachowań wyborczych. Są to: lewicowy południowy wschód województwa, umiarkowanie lewicowa, sprzyjająca ludowcom Suwalszczyzna, liberalny Białystok oraz Białostocczyzna wraz z ziemią łomżyńską – obszar dominacji prawicy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX