Geneza ustawy z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych - OpenLEX

Kania Michał, Geneza ustawy z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/2/77-97
Autor:
Rodzaj: artykuł

Geneza ustawy z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

1.Wstęp

Początków współczesnego ogrodnictwa działkowego należy szukać w Niemczech, kiedy to w 1885 r. w Lipsku założono pierwszy ogród działkowy głównie z myślą o robotnikach, jak i również wychowaniu młodzieży.

Druga połowa XIX wieku przyniosła gwałtowny rozwój nauki i przemysłu, z tego też powodu, niejako dla przeciwwagi, idea ogrodnictwa działkowego stawała się bardzo popularna wśród państw europejskich, a ogrody działkowe zaczęły wkrótce powstawać w innych państwach Europy.

Tereny Polski nie były pod tym względem wyjątkiem, gdyż pierwszy ogród działkowy z inicjatywy dr. Jana Jalkowskiego pod nazwą „Kąpiele Słoneczne” powstał już w 1897 r. w Grudziądzu, który był w owym czasie najbardziej uprzemysłowionym miastem na Pomorzu . W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. liczba ogrodów działkowych znajdujących się na terenie naszego kraju wynosiła 18. Gwałtowny wzrost liczby ogrodów nastąpił w okresie dwudziestolecia międzywojennego, gdzie do 1939 r. liczba ogrodów wzrosła do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX