Tomica Maksymilian, Geneza i prawny zakres działalności Inspekcji Transportu Drogowego. Zagadnienia wybrane

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/6/108-119
Autor:
Rodzaj: artykuł

Geneza i prawny zakres działalności Inspekcji Transportu Drogowego. Zagadnienia wybrane

1.Geneza

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana ustawą z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym , a rozpoczęła swoją działalność 1.10.2002 r. Utworzenie tej wyspecjalizowanej jednostki policji administracyjnej wynikało z konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu, zapewnienia uczciwej konkurencji w transporcie drogowym oraz ochrony środowiska. Ze względu bowiem na złożony zakres kontroli w odniesieniu do transportu drogowego jego różnorodność i stopień komplikacji, a także jego krajową i międzynarodową specyfikę, dla efektywnego i właściwego wykonywania kontroli nie wystarczały już struktury Policji . W tym kontekście należy pamiętać o gwałtownych zmianach w polskim transporcie, jakie zaszły w Polsce w związku z przemianami społeczno-gospodarczymi po 1989 r., kiedy to transport drogowy zyskał rolę dominującą nad innymi gałęziami transportu. Właśnie te zmiany, na które złożyło się kilka czynników, a przede wszystkim deregulacja (urynkowienie), ułatwienia w transporcie międzynarodowym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX