Gastronomia w nowej matrycy stawek - OpenLEX

Rogowska-Rajda Beata, Tratkiewicz Tomasz, Gastronomia w nowej matrycy stawek

Artykuły
Opublikowano: PP 2020/5/13-22
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Gastronomia w nowej matrycy stawek

Opodatkowanie VAT gastronomii to temat, który w minionych latach budził dużo kontrowersji nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach członkowskich UE. Problem wynikał głównie ze zróżnicowanych stawek, które stosuje się do usług gastronomicznych (w tym restauracyjnych oraz cateringowych) i produktów spożywczych, jak również wątpliwości związanych z ustaleniem co jest usługą gastronomiczną , a co produktem spożywczym, zwłaszcza produktem (daniem) gotowym do spożycia. W Polsce w 2011 r. zróżnicowano stawki VAT na usługi gastronomiczne (8%) i dania gotowe (5%). Kwestia zasadności zastosowania stawki 5% przy dostawie gotowych do spożycia produktów spożywczych była przedmiotem licznych interpretacji indywidualnych, a w końcu przedmiotem interpretacji ogólnej Ministra Finansów. Wydawało się, że interpretacja ogólna ostatecznie wyjaśniła sprawę opodatkowania usług gastronomicznych i dań gotowych. Nadal jednak toczy się dyskusja co do stanów zaistniałych przed wydaniem interpretacji ogólnej. Dodatkowo pojawiły się wątpliwości natury generalnej co do przyjętej w Polsce konstrukcji opodatkowania omawianych czynności w kontekście zgodności z prawem unijnym, które to wątpliwości stały się w końcu bodźcem do zadania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości. W tym kontekście warto zatem, zanim jeszcze TS pochyli się nad tym pytaniem, dokonać szczegółowej analizy tego zagadnienia, przede wszystkim na tle nowej matrycy stawek, wdrażanej zasadniczo od 1.07.2020 r. Zasadne jest bowiem pytanie, czy konstruując nową matrycę stawek, po pierwsze, utrzymano dotychczasowe zasady opodatkowania gastronomii, a po drugie, czy nowe definicje, mając na uwadze istniejące wcześniej trudności z określeniem prawidłowej stawki podatku do wydawanych w lokalach gastronomicznych posiłków, proponują prostszą (niebudzącą wątpliwości) konstrukcję przepisów w tym obszarze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX