Kurzyna-Chmiel Danuta, Funkcjonowanie szkolnictwa niepublicznego w Polsce w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/7-8/163-176
Autor:
Rodzaj: artykuł

Funkcjonowanie szkolnictwa niepublicznego w Polsce w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny

Słowa kluczowe: szkoły niepubliczne, oświata, wolności, prawa, uprawnienia publiczne

1.Wprowadzenie

Rola szkół niepublicznych w całym systemie oświaty jest niezmiernie ważna. Konstytucyjne gwarancje zarówno zakładania szkół niepublicznych, jak i możliwość dokonywania ich wyboru z szerokiej oferty edukacyjnej rozwija ustawodawstwo zwykłe. Głównym celem artykułu jest ukazanie i analiza wybranych, głównych zagadnień prawnych dotyczących funkcjonowania szkolnictwa niepublicznego w naszym kraju. Tematyka ta, choć niebywale istotna, jest rzadko poruszana w piśmiennictwie. Procedury, w szczególności nadzoru pedagogicznego i procesu ewidencyjnego czy nabywania uprawnień publicznych, wykazują troskę państwa o to, aby realizowane równolegle przez podmioty niepubliczne zadania oświatowe były na odpowiednio wysokim poziomie. Trzeba jasno podkreślić, że państwo ponosi odpowiedzialność za oświatę rozumianą w naszym kraju jako dobro wspólne całego społeczeństwa.

Szkoły niepubliczne są istotnym elementem systemu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX