Artykuły
Opublikowano: PP 2015/3/3-4
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Funkcje indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

Rola interpretacji przepisów prawa podatkowego dokonywanych przez organy administracji systematycznie rośnie wraz z liczbą wydawanych aktów. Budzi to polaryzację poglądów, szczególnie wśród komentatorów. Zwolennicy takiej formuły relacji pomiędzy administracją a obywatelem zwracają uwagę przede wszystkim na pozytywne znaczenie indywidualizacji wykładni prawa. Taki akt, choć został nazwany interpretacją, ma jednak charakter władczy, jest jednostronnie ustalany, a więc nosi w sobie cechy najbardziej typowej, akademickiej wręcz formy działania tejże administracji – zewnętrznej, skierowanej na wywołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków prawnych. Mamy przy interpretacjach do czynienia z konkretyzacją pozwalającą zainteresowanej stronie na prawidłowe skorzystanie z przysługujących jej praw lub zapewnienie wykonania ciążącego na niej względem państwa obowiązku. Mowa tu oczywiście o formie, bo przecież cały czas poruszamy się w obszarze prawa stanowionego, interpretacja ma...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?