Funkcja stabilizacyjna konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 r. - OpenLEX

Borecki Paweł, Funkcja stabilizacyjna konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 r.

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/5/29-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Funkcja stabilizacyjna konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 1993 r.

Słowa kluczowe: konkordat, Kościół katolicki, stosunki państwo – Kościół, Konstytucja RP, konwencja o prawie traktatów

1.Zagadnienia wstępne

Jedną z głównych, zamierzonych przez układające się strony, funkcji konkordatów jest funkcja stabilizacyjna. Polega ona na dążeniu do zapewnienia niezmienności (stałości) norm prawnych wynikających z przepisów tego typu traktatów, a w konsekwencji – zapewnienia względnej niezmienności stanów prawnych (i faktycznych) powstałych lub ukształtowanych pod rządami konkordatu . Konkordat petryfikuje pewien model stosunków między państwem a Kościołem katolickim. W istocie rzeczy chroni określony układ stosunków społecznych, politycznych, a w jakiejś mierze także ekonomicznych .

Tak rozumiana funkcja stabilizacyjna koreluje z funkcją gwarancyjną konkordatów, jest natomiast swoistą antytezą funkcji dynamizującej. Ta ostatnia wyraża się we wprowadzaniu przez konkordat zmian w sferze stosunków wyznaniowych w danym kraju. Należy zarazem zauważyć, że funkcja stabilizacyjna nawet...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX