Artykuły
Opublikowano: PP 2018/9/48-54
Autor:
Rodzaj: artykuł

Funkcja ochronna interpretacji indywidualnej w kontekście zmiany przepisów prawa stanowiących jej przedmiot

Z perspektywy podatnika kluczowym aspektem związanym z uzyskaniem interpretacji indywidualnej jest zniwelowanie niepewności prawnej w zakresie wykładni przepisów prawa podatkowego i ich zastosowania w kontekście jego indywidualnej sprawy. Ochrona wynikająca z otrzymanej interpretacji ma swoje granice temporalne – oprócz wyraźnie uregulowanych okoliczności w art. 14k § 1 w zw. z art. 14e § 1a ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p. – przyjmuje się, że ochrona ta traci na znaczeniu w sytuacji zmiany stanu prawnego. Powstaje jednak pytanie, czy każda ingerencja ustawodawcy w treść przepisów prawa stanowiących przedmiot interpretacji indywidualnej powoduje, że ta interpretacja traci swoją aktualność.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?