Cieliński Błażej, Pabiańska Marta, Fundusze inwestycyjne nieposiadające osobowości prawnej w kontekście zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych

Artykuły
Opublikowano: PP 2012/8/26-33
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Fundusze inwestycyjne nieposiadające osobowości prawnej w kontekście zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych

W okresie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej można było zauważyć znaczący wzrost zainteresowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych – z krajów Unii Europejskiej – inwestycjami w Polsce. Wraz z wprowadzeniem do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p., zwolnienia z podatku dochodowego zagranicznych funduszy inwestycyjnych (z krajów UE/EOG), inwestowanie w Polsce może stać się nawet bardziej atrakcyjne i przyczynić się do przyciągania szerszego strumienia inwestycji zagranicznych i rozwoju gospodarki. Szczególne znaczenie ma to w przypadku funduszy inwestujących w nieruchomości, które osiągają w Polsce zarówno dochody z najmu, jak i zyski kapitałowe ze zbycia nieruchomości, czyli kategorie dochodów podlegające opodatkowaniu w Polsce w myśl odpowiednich regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W niniejszym artykule autorzy podejmują próbę analizy możliwości zastosowania zwolnienia w stosunku do często spotykanych w praktyce rynkowej niemieckich oraz austriackich funduszy nieruchomości działających w formie tzw. Sondervermögen, jak również luksemburskich fonds commun de placement, których wspólną cechą jest brak osobowości prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX