Ziółkowska Agnieszka, Formy wadliwości postępowania wyjaśniającego w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Artykuły
Opublikowano: ST 2009/9/62-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Formy wadliwości postępowania wyjaśniającego w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Postępowanie wyjaśniające, stanowiąc element ogólnego postępowania administracyjnego, odgrywa istotną rolę w prawidłowym ustaleniu stanu faktycznego sprawy administracyjnej, a w konsekwencji rzutuje na prawidłowość podjętego przez organ administracyjny rozstrzygnięcia. Ten fragment postępowania powinien odpowiadać ogólnej zasadzie sformułowanej w art. 7 kodeksu postępowania administracyjnego (ab initio). Jednak może ono zostać dotknięte wadliwością, która będzie się przejawiać nieprzeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego w ogóle lub nieprzeprowadzeniem go w znacznej części, przekroczeniem granic swobodnej oceny dowodów, pominięciem dowodów z powodu ich nieznajomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX